Dashboard in expert-view. 1 van de 8 schermen die op 2 HDMI-monitoren getoond worden.

Status 1 mei 2019

In de tweede helft 2018 en het eerste deel van 2019 is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Smart Tooling Robotica project. In de praktijk van alledag voor een programmeur betekend dit het invullen van de functionaliteit, het uitproberen van oplossingen (en het vinden van alternatieven als een oplossing niks oplost) en het toewerken naar twee bruikbare software Tools.

De Configurator en het Dashboard vervullen een aparte rol en zijn ook bedoeld voor verschillende gebruikers. Met de Configurator plan je de activiteiten nauwgezet vooraf in een kantooromgeving; met het Dashboard gaat de robot-operator aan de slag zodat hij/zij zonder gedoe maar met optimaal inzicht in het gedrag van de robot z'n werk kan doen.

Gedurende het proces van ontwikkelen en oplossen ontdek je zaken die ook interessant zijn voor robotica en die door de combinatie van nauwkeurige sensoriek en plaatsbepaling, rekenkracht en het lenen van andere disciplines mogelijk zijn geworden.

Recentelijk vernam ik dat het project een mogelijk vervolg krijgt om de opgedane ervaringen, het ontstane netwerk van experts en het gegroeide vertrouwen bij de belanghebbenden verder uit te nutten bij de ontwikkeling van nog meer moois voor deze branche.

Soms vraag je je dan af hoe actief andere branches 21ste eeuwse ontwikkelingen omarmen.
Of wachten die gewoon af in de hoop dat de disruptie-golven hen niet zullen raken?

Detail informatie over de gesimuleerde posities die de robot(s) doorlopen.

Optimalisatie aan het geautomatiseerd opgewekte motion- patroon door keuze van de verbindingen.

3D visualisatie als onderdeel van de simulatie van de geplande motion-patronen. Zo kan men virtueel checken of de geplande route ook werkelijk kan. In de toekomst kunnen de activiteiten en posities van verschillende robots hiermee gecontroleerd worden.

Easyfairs Maintenance 2018 Gorinchem

Op 17, 18 en 19 april 2018 was Serenity gast-standhouder op het demo-plein van iTanks KI<|MPI op het Easyfairs Maintenance event te Gorinchem. Omringd door diverse aansprekende technische ontwikkelingen van jonge en ervaren ondernemers namen we de tijd om bezoekers enthousiast te maken voor technieken waar deze branche nu en in de toekomst mee te maken krijgt.

Standhouders van jonge bedrijven die met enthousiasme en vaak een ferme dosis relevante innovatie-ervaring in andere branches slimme oplossingen bieden.

Door de eerste zomerse dagen van het jaar en de eerste editie van deze beurs was er tijd om met collega innoverende ondernemers de diepte in te gaan en met ervaren spelers te praten over de onderhoudsbranche.

Smart Tooling on Tour

Smart Tooling stand 21 en 22 maart 2018 te Antwerpen.

[April 2018] Op 21 en 22 maart 2018 was Serenity standhouder op het Robot demo plein op de Maintenance beurs te Antwerpen, ons aangeboden door KI<|MPI en BEMAS. Ook collega (waaronder alle zeeuwse) PPL project partners uit het Interreg Smart Tooling project informeerden bezoekers en journalisten over dit project en de voordelen van 21ste eeuwse technologie voor de industrie in het algemeen.

Op de Serenity stand werd de voortgang van de Dashboard software voor zowel een nieuw te ontwikkelen inspectie als cleaning robot getoond. Doel van het Dashboard is om de operator volledig te informeren over de status van zowel de robot als de voortgang en het eindresultaat van het inspectie- of reinigingsproces. De robot volgt een vooraf nauwkeurig ingeplande route in de afgesloten ruimte. Ondanks dat de joystick slechts bij uitzondering gebruikt wordt, is het belangrijk dat de operator zijn robot-assistent steeds controleert. Nu werkt men vaak met enkele primitieve metertjes, maar als men de robot niet visueel in de gaten kan houden zal een uitgebreid dashboard nodig zijn.

In het project kan m’n onderneming optimaal gebruik maken van eerder opgedane ervaringen bij software-integratie van meetsystemen (voor R&D, productie en milieudiensten), User Interfacing voor mega-jachten en assistentie bij het doorontwikkelen van een CIP-robot voor wrongel verwijdering. Het komt mooi uit dat veel van de oplossingen die destijds zijn bedacht, bruikbaar zijn in dit zeker voor zeeuwse begrippen technisch ambitieuze cluster van innovatie-projecten.

Met gelijkgestemde collega-ontwikkelaars die ontwerpen aan de robots, diens besturing, de lokalisering of de erin of eraan bevestigde sensoren, zijn we goed op weg.

Een voorbeeld van automatisch door de motion-planning opgewekte robot motion patronen.

Status maart 2018

[Maart 2018] De afgelopen periode heeft het bedrijf veel energie gestoken in de ontwikkeling van het Dashboard dat bestaat uit diverse software-modules (ontwikkeld in labVIEW) om de operator inzicht te geven in het gedrag van de robot. U moet begrijpen dat er geen visueele controle van de robot mogelijk is omdat die zich in een afgesloten ruimte bevindt. Veilig buiten die zone heeft de operator een goed inzicht in het inspectie- of reinigingsproces nodig zodat hij/zij indien nodig tijdig kan ingrijpen.
Datalogging: Opslag-processen op de achtergrond slaan de uitgevoerde bewegingen en gegevens uit de robot-sensoren op. Hiermee wordt data verkregen voor het verder optimaliseren van de werking van de robot. Tenslotte is dit geen engineering, maar is dit een typisch voorbeeld van een ontwikkelingsproject waarbij geleerd wordt van eerdere uitgevoerde cleaning- en inspectieruns.

Daarnaast is de opgeslagen data de input voor de geautomatiseerde presentatie van de cleaning- of inspectieresultaten en de geautomatiseerde rapportage.

Een operator wil namelijk graag na afloop van z’n klus weten of hij echt klaar is, of dat extra werkzaamheden nodig zijn.

Als voorbereiding op het gebruik van de robot zal in de komende periode verder ontwikkeld worden aan een editor die de bewegingen en handelingen van de robot vooraf nauwgezet plant. Door die planning met de juiste betrokken personen uit te voeren sluit men de kans op verrassingen en ongewenste bewegingen nog verder uit.

Smart Robotics by Serenity

[april 2017] Toepassing van technische software voor uitdagingen van de volgende generatie Smart Robotics op plaatsen waar ook robots het werk kunnen doen. De ontwikkelomgeving LabVIEW wordt hiervoor gebruikt.
Toepassingen zijn:

  • Geautomatiseerd bewegingspatronen van robots bepalen.
  • Opslag, analyseren, visualiseren en rapporteren van de Big Data die opgewekt wordt bij autonome en remote control robot aansturing.
  • Automatisch opwekken optimale positionering en rotatie sequence voor de reiniging van warmtewisselaar bundels.
  • Dashboard voor status-informatie robot.
  • Software integratie diverse hardware-systemen.

Deze mega-trend is te negeren.
Of men kan er door partnership een actieve rol in spelen.

Contact

mail: smartrobotics@serenity.nl

T&M activiteiten: www.serenity.nl. 

Patrick de Boevere BV
Serenity systems design

Project Smart Tooling

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

 

Doelstelling

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

  • 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.

  • 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.

  • 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen geen geldelijke steun.

 

Partners en Partners Light

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KI<MPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: KI<MPi, BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool. 

Het project is opgedeeld in diverse clusters, waarbij enkele Project Partners Light zijn ingestroomd om deze innovaties te ontwikkelen tijdens de project periode.

 

Toepassingen binnen het cluster:

Project Partner Light

UAS – Binnen vliegen

Ronik, Delft Dynamics, POZYX

UAS – Buiten vliegen

SPIE, Avular, Airobot

Werkplaats

ITIS, IRISTICK , Augnition n.v.

Cleaning

Vertidrive, Group Peeters, Mourik, Buchen, Serenity, Heemskerk, VTEC

Inspectie – Leidingen

VTEC, IDTEC, Serenity

 

Financiers

Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma.